Umowa z nianią, czyli jak legalnie zatrudnić opiekunkę do dziecka

14 listopada 2019 Autor 0 komentarzy

Umowa z nianią określa konkretne warunki zatrudnienia opiekunka do dziecka. Tego typu dokument pozwala uniknąć nieporozumień, które zazwyczaj wynikają z niedomówień bądź odmiennego rozumienia poszczególnych obowiązków. Decydując się na podpisanie umowy z nianią, dobrze przemyśl kwestie związane z: rodzajem umowy, wynagrodzeniem (stałe/godzinowe), urlopem, nadgodzinami, dodatkowymi obowiązkami, niezbędnymi kwalifikacjami. Jak krok po kroku zatrudnić nianię i czy lepsza będzie umowa o pracę, umowa o dzieło, a może inna forma zatrudnienia ? O tym wszystkim poniżej.

Wybór niani dla dziecka – jak się przygotować?

Niania to osoba, którą darzysz ogromnym zaufaniem. Warto więc zastanowić się jakiej opiekunki potrzebujesz? Wszystkie kwestie spisz na kartce. Umawiając się na spotkanie z opiekunką , poproś o wcześniejsze dostarczenie CV oraz wszelkich uzyskanych certyfikatów i dyplomów. Nie zapomnij także potwierdzić referencji niani u poprzednich pracodawców.

Przygotuj się do spotkania z nianią. Stwórz listę pytań dotyczących oczekiwań oraz kwestii formalnych.Podczas spotkania zapytaj nianię o preferowaną wysokości wynagrodzenia, czy też dni urlopowe.Dowiedz się również co w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim? Ponadto warto poruszyć temat ewentualnych nadgodzin, bo wiadomo, że nie zawsze uda ci się dotrzeć na czas.

Przed zatrudnieniem opiekunki, sprawdź referencje niani!

Dobra niania to taka, która posiada dobre referencje.Kontaktując się z poprzednim pracodawcą zapytaj o:

  • imię dziecka, którym się opiekowała (porównaj odpowiedź z informacjami przekazanymi przez nianię)
  • punktualność opiekunki
  • faktu, czy z czystym sumieniem można polecić nianię do pracy z dzieckiem
  • niezapowiedzianych nieobecności
  • przebieg współpracy oraz konflikty
  • relacje opiekunki z dzieckiem
  • sposoby pracy nad rozwojem dziecka
  • zalety niani oraz osobowość opiekunki
  • powody zakończenia współpracy

Kto może zostać nianią?

Przepisy ustawy dają całkowitą dowolność w tej kwestii. Nianią może zostać niemal każda osoba dorosła. Nie ma żadnych warunków co do wykształcenia, wieku oraz doświadczenia. Zatrudnianą nianią nie może być rodzic dziecka. Ale babcia, dziadek czy nawet rodzeństwo jak najbardziej.

Umowa uaktywniająca – co to takiego?

Jeśli chcesz, aby twoja pociecha miała zapewnioną rzetelną opieką, pomyśl o zatrudnieniu niani legalnie. Możesz to zrobić zawierając z nianią umowę uaktywniającą.Daje ona niani wiele udogodnień. Dokument ten ma postać umowy zlecenia, której przedmiotem jest świadczenie usługi opieki na dzieckiem, od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Podstawą jej zawarcia jest ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Umowa uaktywniająca- warunki formalne

Ten rodzaj dokumentu ma postać umowy zlecenia. Stąd też w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Umowa z nianią zawarta jest na piśmie oraz zawiera: strony umowy, jej przedmiot, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci, obowiązki, wysokość wynagrodzenia, czas trwania okres, a także warunki oraz sposób jej rozwiązania.

Umowa z nianią, a składki ZUS

Decydując się na Umowę uaktywniającą masz możliwość opłacenia składek ZUS z budżetu państwa. Wcześniej jednak musisz zgłosić nianię do ZUS-u. Ponadto oboje rodzice muszą być zatrudnieni na umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną, oraz mogą prowadzić działalność gospodarczą lub rolniczą. Poza tym żaden z rodziców nie pobiera zasiłku macierzyńskiego oraz nie  przebywa na urlopie wychowawczym. Dziecko nie może uczęszczać do  żłobka.Oprócz powyższego składki nie będą pokrywane, jeżeli rodzice pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej.

Niestety od 1 stycznia 2018 roku zmniejszono procent wynagrodzenia, od którego będą opłacane składki. A dokładnie do końca 2017 roku, składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe i wypadkowe opłacane były przez budżet państwa od tej części pensji, która nie przekroczyła minimalnego wynagrodzenia. Obecnie – od połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. W praktyce oznacza to, że budżet państwa pokryje składki tylko do kwoty 1050 zł (minimalne wynagrodzenia w 2018 roku wynosi 2100 zł). Składki od pozostałej kwoty będą leżeć po stronie rodziców i samej niani.

Jak budować relacje z opiekunką?

Gdy już wybierzesz najlepszą kandydatkę dla twojej pociechy, pozwól sobie na chwilę odprężenia. Usiądź razem z nianią i tak po ludzku opowiedz jej, jak najwięcej o sobie i waszej rodzinie. Jacy jesteście, o waszym podejściu do wychowania czy też o tym, czego nie jesteście w stanie zaakceptować. Pamiętajcie, że wybrana przez was niania, posiada nawyki z poprzednich miejsc pracy, a one mogą skrajnie różnić się od waszych. Tak więc nie bójmy się rozmawiać. Coś całkowicie oczywistego dla nas, nie musi być tak samo oczywiste dla innych.

Zachęcam do przeczytania innych tekstów na stronie:

https://www.mamynianie.pl/blog/

Poznaj naszą ofertę:

https://www.mamynianie.pl/#oferta

Tu znajdziesz wzór umowy aktywizacyjnej:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1422235,umowa-ukatywniajaca-niania-dziecko-rodzice-skladki-zus.html

Autor: Dominika Łojszczyk