Nawiązanie bliskich relacji. Jak zostać życzliwym przewodnikiem malucha?

17 listopada 2019 Autor 0 komentarzy

Nawiązanie bliskich relacji z naszym dzieckiem bywa bardzo trudnym zadaniem. Każdy świadomy rodzic musi okazywać dziecku bezwarunkową miłość i akceptację, a jednocześnie korygować, kierować i stawiać jasne granice. Jest to trudne zadanie zarówno dla mamy i taty malucha, jak i niani. Jak w takim razie patrzeć na dziecko z otwartym sercem i łączyć to z wymaganiami oraz stawianiem granic?

Okazywanie miłości utożsamiane jest z delikatnością, słabością, uległością. Ponadto, zarezerwowane jest na specjalne chwile. Zazwyczaj stosowane jest, gdy dziecko zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami lub wtedy, gdy jest grzeczne, miłe i posłuszne. Dowiedz się, jak powinno wyglądać wychowanie dziecka w miłości także wtedy, gdy jest w oczach opiekuna nieposłuszne.

Nawiązanie relacji opartych na miłości – jak akceptować i stawiać granice?

Należy podkreślić, że okazanie miłości w sytuacji, kiedy dziecko się buntuje, jest równie ważne. Pomaga nawiązać z nim emocjonalną łączność dzięki, której dziecko patrzy na opiekunkę lub rodzica z większym zaufaniem.

Innym sposobem wyrażania miłości jest życzliwy stosunek do dziecka, w sytuacji, kiedy zachowuje się niewłaściwie. Jednak jak to zrobić, żeby patrzeć wtedy na malucha ze współczuciem? Najczęściej zachowuje się wówczas złośliwe, a może nawet okrutnie wobec drugiego dziecka lub zwierzęcia. Jest na to sposób. Opiekun musi być życzliwym przewodnikiem dziecka.

Wychowanie dziecka w perspektywie życzliwości i współczucia pozwala zobaczyć sytuację w szerszym kontekście, uwzględnić dziecięce motywacje oraz zareagować spokojnie i świadomie.

Zrozumienie dziecka nie ma prowadzić do akceptacji czy usprawiedliwiania agresywnego zachowania. Ono pomaga dziecku zachować się inaczej w przyszłości.

Dobrze jest, abyśmy jako rodzice lub opiekunki do dzieci zdawali sobie sprawę z przewagi nad dzieckiem i nie potrzebowali jej podkreślać.

Nawiązanie bliskich relacji pozwala być życzliwym opiekunem dziecka?

  • Unikaj walki o władzę

Zdarza się, że słyszysz od dziecka, że czegoś nie zrobi. Warto wtedy pamiętać, aby powstrzymać się od słów: „Masz to zrobić, bo ja ci każę”. Najprawdopodobniej zaostrzy to tylko konflikt między wami.

  • Nie stosuj przemocy

Niejednokrotnie stosowana jest także przemoc wobec dzieci. Najczęściej dzieje się to automatycznie i bez zastanowienia. Przemoc może wyrażać się tonem głosu, słowami, gestem lub zachowaniem. Warto przyjrzeć się temu – czy straszenie, grożenie lub stosowanie innych form przemocy wydaje się ci naturalne, a może śmieszne? Jeśli tak, być może były wobec ciebie stosowane w dzieciństwie?

WAŻNE: Dopóki nie uświadomisz sobie słów, zwrotów, czy gestów, w których przejawia się przemoc, nie będzie się można od nich uwolnić. 

Nawiązanie bliskich relacji- o czym jeszcze pamiętać?

  • Unikaj kar

Kara wywołuje u dziecka poczucie upokorzenia, wstyd i strach. Często nie tylko nie powstrzymuje dziecka przed złym zachowaniem, ale wręcz je prowokują.

  • Nie obwiniaj i nie potępiaj

Obwinianie i potępianie dziecka godzi w jego poczucie własnej wartości, powoduje, że dziecko czuje się niekochane oraz mało wartościowe. W konsekwencji zaczyna negatywnie myśleć o sobie. Buduje obraz siebie jako złośliwego, niedobrego i nieodpowiedzialnego, co sprawia, że w przyszłości podświadomie wybiera zachowanie zgodne z tym obrazem.

  • Dostrzegaj słabości i ograniczenia

Życzliwy przewodnik rozumie, że dziecko potrzebuje mądrego kierowania i korygowania, potrafi  rozpoznać, z czym zmaga się dziecko w danej sytuacji – jest to np. znudzenie, trudności z koncentracją, błędne zrozumienie instrukcji itp.

Korygowanie zachowań z perspektywy życzliwego przewodnika

Przyjęcie perspektywy życzliwego przewodnika pozwala szukać w trudnych sytuacjach rozwiązań wolnych od przemocy. Pomaga korygować zachowania dziecka i stawiać granice z szacunkiem dla siebie i dla niego. Stawiając ograniczenia, należy być przygotowanym na to, że dziecko może reagować rozżaleniem, złością lub buntem. Czasem z obawy przed niezadowoleniem dziecka unikamy wyraźnych, zdecydowanych granic. Można to łatwo zauważyć w sytuacjach, gdy nieodpowiednie zachowanie powtarza się wielokrotnie.

Zastanów się, jak się czujesz, gdy dziecko buntuje się przeciwko twojej decyzji? Czy zdarza się ci zmienić zdanie? Czego próbujesz uniknąć, zmieniając zdanie?

Korygowanie z punktu życzliwego przewodnika, pomaga wykorzystać niewłaściwe zachowanie dziecka do zastanowienia się, jakie cechy i umiejętności są u niego słabo rozwinięte i jak można je wspierać. Jeśli na przykład dziecko zachowuje się agresywnie w stosunku do innych dzieci, warto uczyć je empatii i życzliwości do ludzi w różnych sytuacjach.

Zachęcam do przeczytania innych tekstów;

https://www.mamynianie.pl/blog/

Poznaj naszą ofertę:

https://www.mamynianie.pl/#oferta

Autor: Dominika Łojszczyk z MamyNianie.pl