Dlaczego warto czytać maluchom bajki i inne książki dla dzieci?

16 lutego 2019 Autor 0 komentarzy

Codzienne czytanie dziecku zaspokaja wszystkie jego potrzeby rozwojowe. Badania wykazały, że wystarczy, by rodzic lub niania czytali dziecku przez 20 minut dziennie bajki lub inne książki dla dzieci, aby mogło ono w pełni kształtować osobowość oraz rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie. Jakie inne zalety ma czytanie dzieciom bajek?

Dziecko, któremu czytamy czuje się ważne i kochane. To sprawia, że buduje pozytywne poczucie własnej wartości oraz coraz bardziej wierzy we własne możliwości. Najnowsze badania dotyczące korzyści płynących z regularnego czytania dziecku jasno pokazują, że czytanie sprzyja rozwojowi inteligencji emocjonalnej.

Czytanie bajek i książek dla dzieci, a rozwój dziecka.

Badania w tej dziedzinie, pod czujnym okiem prof. Frédérica Vallée-Tourangeau, przeprowadziła Rose Turner, doktorantka z brytyjskiego Kingston University. Wzięło w nim udział 124 ochotników i zapytano ich o preferencje czytelnicze, filmowe i telewizyjne. Ponadto zbadano ich poziom inteligencji emocjonalnej, postawy interpersonalne, zdolność do empatii oraz gotowości do pomagania innym. Po analizie udzielonych odpowiedzi, Tuner doszła do wniosku, że osoby, które wolą czytać książki niż oglądać filmy lub telewizję, lepiej rozumieją innych.

Badaczka przekonuje, że czytanie bajek i innych książek dla dzieci przez rodziców lub nianię sprzyja rozwojowi inteligencji emocjonalnej oraz postaw prospołecznych, dlatego że stwarza odbiorcy przestrzeń do głębszego zastanowienia się nad ludzką naturą.

Gdy czytamy, widzimy tylko to, co jest napisane na stronie, i sami musimy wypełniać luki, by w pełni zrozumieć, przez co przechodzi dany bohater – to daje nam możliwość rozwijania zdolności do empatii. Kiedy coś oglądamy, wiele spośród tych informacji otrzymujemy w gotowej postaci – podkreśla Turner.

Chcemy żyć w empatycznym świecie, książki dla dzieci to kolejne narzędzie, które pomaga rodzicom i osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, uczyć je oraz nas samych empatycznych postaw.

 

5 powodów, dla których warto czytać maluchom bajki dla dzieci

Codzienne czytanie dziecku przez opiekunów ma wiele zalet, zarówno dla pociechy, jak również rodzica bądź niani.

Czemu warto wdrożyć bajki i inne książki do planu dnia malucha?

  1. Czytanie buduje więź między opiekunem a dzieckiem

Czytanie dziecku książek zaspokaja jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych – potrzebę bliskości. Pomiędzy dzieckiem a opiekunem buduje się silna więź emocjonalna, będąca fundamentem w całym, późniejszym życiu (zwłaszcza w sytuacji kryzysu). Dziecko, które jest akceptowane i rozumiane, wykazuje większą odporność psychiczną na wszelkie niepowodzenia.

  1. Bajki dla dzieci pobudzają i rozwijają wyobraźnię

Podczas czytania, dziecko przenosi się w bajkowy świat, przez co pobudza w ten sposób wyobraźnię i pamięć, tworzy własne obrazy. Dodatkowo, rozwija myślenie, łącząc nowe informacje z tymi, które już posiada oraz pobudza kreatywność.

  1. Książki dla dzieci rozwijają empatię

Bajkowy świat, do którego podczas czytania wprowadza dziecko rodzic lub niania, pozwala lepiej zrozumieć emocje i relacje międzyludzkie. Na podstawie doświadczeń i wyborów popełnianych przez bohaterów książek, dziecko potrafi przewidzieć następstwa określonych działań, a w efekcie wykorzystać je w późniejszym życiu.

  1. Czytanie rozwija zdolności językowe i komunikacyjne

Im więcej książek przeczyta się dziecku, tym jego słownictwo będzie bogatsze. To z kolei przekłada się m.in. na jakość funkcjonowania w życiu społecznym, gdyż zapewnia mu umiejętność prowadzenia ciekawych rozmów, wypowiadania się w logiczny, zrozumiały sposób. Na późniejszym etapie dodatkowo ułatwia wystąpienia publiczne.

  1. Lektury poszerzają wiedzę

Książki dla dzieci pobudzają jego ciekawość poznawczą, a tym samym rozwijają logiczne myślenie. Dodatkowo, dostarczają wiedzy z wielu dziedzin, w tym także o samym sobie. Dzięki nim dziecko uczy się odróżniać dobro od zła oraz kształtuje bardzo ważny nawyk zdobywania wiedzy i utrwala go na całe życie.

Do tego warto podkreślić, że czytanie nic nie kosztuje. To najłatwiejsza czynność jaką rodzice lub niania mogą wykonywać wspólnie z dzieckiem. Wystarczy usiąść wygodnie, mocno przytulić i czytać. Jak przyjemnie, jak bezpiecznie…

 

Autor: Dominika Łojszczyk z MamyNianie.pl