Rozmowy z dzieckiem o śmierci i przemijaniu korzystnie wpływają na  rozwój społeczno – emocjonalny dziecka.

27 października 2019 0 komentarzy

Współczesne oblicze śmierci Badania jasno pokazują, że obecnie dzieci są niemal całkowicie wyłączone ze spraw dotyczących śmierci. Przemawia za tym lęk rodziców….